Register European Tree Technician van de VHG


“SmitsRinsma heeft zich vanaf het allereerste begin in haar projecten met grote zorg om bomen begeven. Sinds 2011 hebben wij dit specialisme verder bekrachtigd doordat één van onze medewerkers is gecertificeerd als European Tree Technician (ETT). Dit certificaat is persoonsgebonden en wordt erkend door alle lidstaten.

In onze projecten wordt de technische kennis over bomen, hun groei-  en standplaats vroeg in het werkproces, vaak al in de ontwerpfase, opgepakt en houdt onze aandacht tot na de oplevering en nazorg. Hierdoor wordt een optimale in- en toepassing van bomen gerealiseerd. Voorbeelden zijn onder andere plantoetsingen, het opstellen van groeiplaatsadviezen en boomeffect analyses (BEA). Andere boomtechnische specialismen zijn bijvoorbeeld het uitvoeren van groeiplaatsonderzoeken, expertises, het opstellen van onderhoudsbestekken en  directievoering en toezicht op complexe werken met bomen”.