GIS


GIS specialisme:
SmitsRinsma is breed inzetbaar binnen het management/beheer van de buitenruimte. Daarbij maken wij gebruik van verschillende programma’s. Eén van die programma’s is GIS.
Wij zetten GIS in voor het maken van beheerkaarten, inventarisaties van de buitenruimte, het verzamelen van gegevens, boomveiligheidscontroles en thema kaarten.

Inventarisaties:
GIS biedt mooie kansen om complete inventarisatie uit te voeren.
Doordat GIS uitermate geschikt is om data vast te leggen kunnen wij een verscheidenheid aan data verzamelen tijdens het inventariseren. Denk hierbij aan de beheerelementen, soortnamen, onderhoudsniveau ’s, schadebeelden etc.
Ook het inventariseren van bestaande bomen behoort tot de opties. Hierbij kijken wij o.a. naar de soort, stamdiameter, kroondiameter, vitaliteit en conditie van de boom. Deze gegevens zijn bruikbaar bij herinrichtingen of het aanvragen van een kapvergunning.

Beheerkaarten:
SmitsRinsma is sterk in het opstellen en up to date houden van beheerkaarten. Deze beheerkaarten behoren samen met een beheerplan of onderhoudsbestek tot de contractdocumenten bij een aanbesteding voor onderhoudswerkzaamheden. Ook het opstellen van deze kaarten vindt plaats in GIS. Kaarten zijn hiermee op locatie aan te passen en de opdrachtgever kan eventueel online de gegevens inzien.
Met deze beheerkaarten creëren wij voor de opdrachtgever een duidelijk beeld wat zij in de buitenruimte in beheer hebben.

Updaten van beheergegevens:
Als het wenselijk is kunnen wij ook ondersteunen bij het actueel maken van de beheerdata. Dit hebben wij eerder al toegepast voor de Gemeente Amsterdam. Hierbij hebben wij de groen beheerelementen op locatie gecontroleerd. Mutaties zijn in GIS aangegeven, waarna deze eenvoudig kunnen worden doorgevoerd en nieuwe areaalgegevens kunnen worden gegenereerd.

Gegevensverzameling:
Ook op het gebied van gegevens verzamelen kan SmitsRinsma veel bieden met GIS, denk bijvoorbeeld aan het controleren van DIFTAR locaties, vastleggen van waarnemingen en het uitvoeren van inspecties.

Boomveiligheidscontrole:
Naast de standaard bomeninventarisatie kan het ook wenselijk zijn een boomveiligheidscontrole uit te voeren. Dit doen wij ook doormiddel van GIS, waarbij de bomen eerst ingemeten worden voor de exacte locatie. Vervolgens kan de boomveiligheidscontrole worden uitgevoerd waarbij wij alle verplichte onderdelen vastleggen in GIS.
Deze data kan vervolgens aangeleverd worden in Excel, als Pdf, als Shapefiles en als digitale webmap waarbij de data online door de opdrachtgever zelf bekeken kan worden.

Thema kaarten:
SmitsRinsma kan in GIS ook inventarisatie-, analyse- en themakaarten maken. Bijvoorbeeld kaarten met zone indelingen, analyses van aanrijdtijden naar een locatie, ecologisch zones in relatie tot een plangebied, of de aanwezigheid van natura 2000 gebieden binnen een projectgebied.