Daktuinen en gevelgroen


Een daktuin is tegenwoordig veel meer dan alleen een mos-sedumdak. Steeds vaker wordt een intensief gebruiksdak of een groene gevel gerealiseerd die ook bijdraagt aan de verschillende ecosysteemdiensten. Zo kunnen daktuinen meehelpen aan het beperken van wateroverlast, het reduceren van hittestress en het verhogen van de biodiversiteit in het stedelijk gebied. Ook de maatschappelijk waarden van een groen dak worden positief beïnvloed. De energieprestaties verbeteren, het binnenklimaat is aangenamer en mensen zijn gemiddeld gezonder en productiever in een gebouw met veel groen. Door deze ontwikkelingen zijn daktuinen in de loop der tijd steeds complexer geworden. SmitsRinsma heeft veel kennis in huis om u hierbij juist te adviseren.

Wij kunnen u ondersteunen in het bouwtraject bij het maken van de juiste keuzes en/of om de verschillende processen met de betrokken partijen af te stemmen. Wij schuiven bij voorkeur zo vroeg mogelijk aan in het planproces omdat aanpassingen achteraf kostbaar zijn en dan vaak beperkt haalbaar zijn. De haalbaarheid van een daktuinontwerp is gerelateerd aan de bouwkundige uitgangspunten en hier liggen vaak de eerste knelpunten. Deze knelpunten ontstaan vaak door onwetendheid, maar vaker door de beperkte afstemming tussen de betrokken partijen.

Wij hebben als organisatie inmiddels ruime ervaring opgedaan en gewerkt aan vele spraakmakende daktuinen. Onze rol is altijd divers en zou voor u bijvoorbeeld kunnen bestaan uit:
-    Sparringpartner zijn om de daktuininrichting nader af te stemmen bij de project betrokken partijen (bouwarchitect-installatieadviseur-constructeur-landschapsarchitect);
-    Het opstellen van een programma van eisen voor de daktuininrichting;
-    Het opstellen van de demarcatie tussen bouwadviseur – installatieadviseur – dakdekker – daktuinaannemer;
-    Het opstellen gewichtsberekening permanente belasting en afstemming met constructeur;
-    Advisering daktuin opbouw en afwatering;
-    Het uitvoeren van waterbufferingsberekeningen op daken;
-    Het opstellen van een beplantingsadvies, geschikt voor daken;
-    Budgetbewaking en kostencalculaties;
-    Het opstellen een (RAW) aanlegbestek/-contract;
-    Het opstellen van een (RAW) onderhoudsbestek;
-    Het verzorgen van de aanbesteding;
-    Directievoering en toezicht.

Voor meer informatie kunt u gerust contact met ons opnemen om eens van gedachten te wisselen.