3D visualisaties


SmitsRinsma denkt graag mee bij uiteenlopende vraagstukken, waarbij wij o.a. architecten, stedenbouwkundigen en gemeenten ondersteunen met het opzetten van technische uitvoerbare plannen.

Bij deze technische uitwerking ontstaat bij onze opdrachtgevers steeds frequenter de wens om onze technische uitwerking met een 3D visualisatie te ondersteunen. Hetzij voor interne communicatie bij de opdrachtgever om de plannen bespreekbaar te maken of voor communicatie richting betrokken partijen en omwonenden.

Deze visualisaties worden gelijktijdig met het maken van de technische tekeningen opgezet, waardoor wij hiermee relatief snel een beeld kunnen vormen van de toekomstige inrichting die aansluit bij de aanlegtekeningen.
Zo heeft de ontwerper, de gemeente maar ook de gebruiker een beeld bij de inrichting zoals deze gaat worden. Deze beelden kunnen vervolgens gebruikt worden om eventuele punten in het project nader bespreekbaar te maken of om een gevoel van ruimte te creëren naast de “platte” aanlegtekeningen.

Wij kunnen ondersteuning bieden met het opstellen van verschillende 3D producten: van 3D terreinmodellen uit Civil3D tot opgewerkte renders met Infraworks en Lumion. Bij de eindproducten kunt u denken aan renders als platte afbeelding, maar ook een film van de situatie of een 360° panorama zijn mogelijk. We denken graag met de klant mee in een passende uitwerking.