Specialisme


SmitsRinsma biedt technische ondersteuning op maat. Als deskundige gesprekspartner en als vertaler van creatieve ideeën naar praktische uitvoering, maar ook op het gebied van beheer en onderhoud.

Een overzicht van onze activiteiten en diensten:


Onderzoeken en ontwerpondersteuning:
• Terreinmeting en inventarisaties
• Ontwerpondersteuning
• Haalbaarheidsramingen
• Budgetbewaking

 Advies:
Boomtechnisch en beplantingsadvies (klik hier)
• Advies binnenbeplanting
Daktuinen en gevelgroen (klik hier)
• Adviezen cultuurtechnisch grondwerk
• Expertise onderzoek

Procesondersteuning:
• Proces- (project)management
• Coördinatie vergunningen en onderzoeken
• Coördinatie kabels & leidingenspecialisme/gis.html
GIS (klik hier) 

Plan- en contractvorming:
• Civieltechnische constructies en berekeningen
• Technisch ontwerp
• Renovatie- en herstelplannen
• Infiltratie- rioleringsadvies
Beheerplannen (klik hier)
3D modellering (klik hier)
• BIM ondersteuning
• Bestekuitwerking
• Contractvorming

Aanbesteding en uitvoeringsbegeleiding
• Aanbestedingsbegeleiding
• Directievoering & toezicht
Uitvoeringsbegeleding beheer (klik hier)