de Woonmensen Terug naar overzichtIn opdracht van woningcorporatie de Woonmensen Apeldoorn heeft SmitsRinsma in 2016 een beheercontract opgesteld voor het integrale terreinonderhoud. Bij aanvang zijn alle terreinen geïnventariseerd. Vanuit de inventarisatie zijn alle te beheren percelen in een beheersysteem en op beheertekeningen vastgelegd. Voor het contract is gekozen voor een hybridevorm van het RAW bestek met daarin beeld- en frequentieposten. Tijdens de aanbestedingsprocedure heeft SmitsRinsma ondersteuning geboden waarbij de uitvraag onder EMVI criteria op de markt is gekomen.

Thema:
Opdrachtgever:

de Woonmensen

Onderdelen:
Periode:Opstellen beheercontract in 2016
Delen:
Top