Woningcorporatie Vidomes Terug naar overzichtIn opdracht van Woningcorporatie Vidomes heeft SmitsRinsma in 2013 een beheercontract voor het integrale terreinonderhoud van het beheerareaal Rijswijk opgesteld en ondersteund in de aanbestedingsprocedure. In een zeer korte tijdspanne van een maand is het contract opgesteld en op de markt gezet. Daarom moesten de hoeveelheden pragmatisch worden bepaald aan de hand van oude gegevens en een quickscan in het veld. Gedurende het uitvoeringsjaar is de aannemer in de gelegenheid gesteld de aangeleverde hoeveelheden te controleren waarna verrekening in redelijkheid en billijkheid kon plaatsvinden. Deze aangeboden mogelijkheid is uiteindelijk niet nodig gebleken.
Het bestek is opgesteld als een hybridevorm van het RAW beeldbestek dat naast beeld-, ook prestatie- en frequentieposten bevat.
Het beheercontract is in een onderhandse nationale procedure als 2B dienst voor één contractjaar op de markt gezet. In dat uitvoeringsjaar heeft SmitsRinsma een deel van de uitvoering begeleid.

Thema:
Opdrachtgever:

Woningcorporatie Vidomes

Onderdelen:
Periode:Opstellen beheerbestek areaal Rijswijk contractjaar 2014
Delen:
Top