Westelijke Randweg Beverwijk N197 Terug naar overzichtMet de realisatie van de Westelijke randweg (N197) is de bebouwde kom van Beverwijk ontlast van het doorgaande verkeer waardoor de hinder in de vorm van geluid, CO2-uitstoot en verkeersveiligheid  voor de bewoners sterk is gereduceerd en de kwaliteit van de leefomgeving sterk is verbeterd.

In opdracht van MNO Vervat heeft SmitsRinsma de groeninventarisaties uitgevoerd en het beplantingsplan opgesteld. Om de juiste landschappelijke inpassing  te realiseren sluit het sortiment aan bij de potentieel natuurlijke vegetatie (PNV) van het duingebied en de duinweides waar de randweg doorheen loopt.

Thema:
Opdrachtgever:

Provincie Noord-Holland

Ontwerp:

Grontmij

Uitvoering:

MNO Vervat

Onderdelen:
Periode:2009 - 2010
Delen:
Top