Voor Woningstichting Welbions heeft  SmitsRinsma in het najaar van 2016 een beheercontract geschreven. Binnen dit beheercontract wordt het terreinonderhoud van de percelen van Welbions in Hengelo (Ov.) en Borne beschreven. Het contract is opgesteld in een hybridevorm van het RAW bestek met zowel beeld- als frequentieposten. Daarnaast zijn er ten behoeve van de contractvorming beheertekeningen opgesteld. Tijdens de aanbestedingsfase heeft SmitsRinsma ondersteuning geboden aan Welbions.

Thema:
Opdrachtgever:

Woningstichting Welbions

Onderdelen:
Periode:Opstellen beheercontract in 2016
Delen:
Top