Waterbedrijf Groningen Terug naar overzichtIn opdracht van het Waterbedrijf Groningen heeft SmitsRinsma vanaf 2001 de beheercontracten voor het integrale terreinonderhoud opgesteld en ondersteund in de aanbestedingsprocedures. Vanaf het eerste bestek in 2001 is gekozen voor een hybridevorm van het RAW beeldbestek dat bij elke nieuwe procedure haar update heeft gehad naar nieuwe systematiek, regelgeving en inzichten.
In goede samenwerking met het afdeling Inkoop van het Waterbedrijf is in 2007 voor het eerst gekozen voor een innovatieve aanbestedingsvorm waarbij zowel prijs als kwaliteit hebben meegewogen bij de selectie van een nieuwe contractpartner. Omdat het Waterbedrijf kwalitatief werk wil waarderen, is een bodemprijs ingesteld mede om in deze Europese niet openbare procedure prijsduiken te voorkomen. In 2014 is het huidige onderhoudscontract onder EMVI met bodemprijs voor een periode van 6 jaar op de markt gekomen. Binnen deze contractperiode heeft SmitsRinsma in 2016 voor alle te beheren locaties beheertekeningen opgesteld.
Daarnaast verzorgt SmitsRinsma reeds vanaf 2001 tot op heden de uitvoeringsbegeleiding.

Thema:
Opdrachtgever:

Waterbedrijf Groningen

Uitvoering:

Donkergroen

Onderdelen:
Periode:Opstellen beheerbestek in 2001, 2004, 2007 en 2013, opstellen beheertekeningen in 2016
Delen:
Top