Vestia Rijnmond Terug naar overzichtGedurende de tweede helft van het jaar 2016 heeft SmitsRinsma voor woningbouwcorporatie Vestia de digitalisering van de te onderhouden buitenruimtes gerealiseerd. Hierin is  landelijk het beheerareaal van Vestia geïnventariseerd en in kaart gebracht. SmitsRinsma heeft dit mogen verzorgen voor de regio Rijnmond en Noord Nederland. Als basis voor het op te stellen contract gold het beheercontract voor de regio Rotterdam zoals deze sinds 1997 door SmitsRinsma is opgesteld en geüpdatet wordt. Voor alle deelgebieden is er een maatwerk hybride RAW-bestek met bijbehorende beheertekeningen opgesteld.

Thema:
Opdrachtgever:

Vestia Directie en Ontwikkeling

Onderdelen:
Periode:Opstellen beheercontract 2016
Delen:
Top