Universiteit Twente, Enschede Terug naar overzichtIn opdracht van de Facilitaire Dienst Universiteit Twente heeft SmitsRinsma vanaf 2003 de beheercontracten voor het integrale terreinonderhoud opgesteld en ondersteund in de aanbestedingsprocedures. Bij aanvang is het gehele landgoed geïnventariseerd en in een beheersysteem en op beheertekeningen vastgelegd. Vanaf het eerste moment is gekozen voor een hybridevorm van het RAW beeldbestek dat bij elke nieuwe procedure haar update heeft gehad naar nieuwe systematiek, regelgeving en inzichten.

In goede samenwerking met Inkoop is in 2006 gekozen voor een innovatieve aanbestedingsvorm waarbij zowel prijs als kwaliteit hebben meegewogen bij de selectie van een nieuwe contractpartner. Omdat opdrachtgever kwalitatief goed werk hoog in het vaandel heeft, is om in deze Europese openbare procedure prijsduiken te voorkomen, een drempelbedrag ingesteld. In 2012 is het huidige onderhoudscontract onder EMVI met prijsrange voor een periode van 10 jaar op de markt gekomen.
In de periode 2003 – 2012 is voor de uitvoeringsbegeleiding zorg gedragen.

Thema:
Opdrachtgever:

Facilitaire Dienst Universiteit Twente

Uitvoering:

ISS

Krinkels b.v.

Onderdelen:
Periode:Opstellen beheerbestek in 2003, 2006 en 2011
Delen:
Top