TNO, landelijk Terug naar overzichtIn opdracht van de TNO Corporate Inkoop heeft SmitsRinsma reeds vanaf 1995 de beheercontracten voor het integrale terreinonderhoud opgesteld en ondersteund in de aanbestedingsprocedures. Bij aanvang zijn de terreinen geïnventariseerd en in een beheersysteem en op beheertekeningen vastgelegd. Nadat eerst een frequentiebestek is opgesteld in 1995 is vanaf 2001 gekozen voor een hybridevorm van het RAW beeldbestek dat bij elke nieuwe procedure haar update heeft gehad naar nieuwe systematiek, regelgeving en inzichten.
In samenwerking met Corporate Inkoop is in 2007 gekozen voor een innovatieve aanbestedingsvorm waarbij zowel prijs als kwaliteit hebben meegewogen bij de selectie van een nieuwe contractpartner. Dit contract uit 2007 loopt, in wisselende omvang, tot op heden.
In de periode 1995 tot heden heeft SmitsRinsma telkens voor de uitvoeringsbegeleiding zorg gedragen.

Thema:
Opdrachtgever:

TNO Corporate Inkoop

Uitvoering:

Sight Landscaping

Onderdelen:
Periode:Opstellen beheercontract in 1995, 2001, 2007 en 2015
Delen:
Top