Sportpark Krabbendijke Terug naar overzichtHet bestaande sportcomplex in Krabbendijke voldoet niet meer aan de huidige wensen. Er is te weinig veldcapaciteit en een tekort aan kleedruimten.

SmitsRinsma heeft voor de Gemeente Reimerswaal een locatiestudie uitgevoerd voor de uitbreiding dan wel het uitplaatsen van het bestaande sportcomplex te Krabbendijke. De gemeente heeft hiervoor drie locaties aangewezen welke zijn uitgevraagd door de Raad.

In nauwe samenwerking met de gemeente en de wensen vanuit de sportverenigingen V.V. Krabbendijke, IJs en Skeelervereniging Krabbendijke, LTC De Klappers en het Calvijn College heeft SmitsRinsma i.s.m. Gienie Schoonvelde een vijftal schetsontwerpen opgesteld. Drie ontwerpen op basis van de huidige locatie en twee ontwerpen voor de uitplaatsing buiten de dorpskern.

Belangrijke speerpunten voor deze ontwerpen zijn:
• Aantal en omvang sportvoorzieningen vergroten;
• Creëren van een ontmoetingsplek;
• Inrichting van een groen en openbaar park;
• Duurzame inrichting;
• Gebiedseigen inrichting met landschappelijke kenmerken.

De schetsontwerpen zijn vervolgens financieel doorgerekend en allen voorzien van een bouwkostenraming en GREX-raming welke inzicht geven in de benodigde investeringskosten en het benodigde budget.
Het resultaat is een duidelijk vergelijk tussen de modellen op basis van het kunnen voldoen aan het programma van eisen & wensen en de benodigde investeringen.

De verschillende modellen zijn eind april 2020 door SmitsRinsma in de gemeenteraad gepresenteerd zodat rond de zomer 2020 in de besluitraad een keuze gemaakt kan worden tussen een eventuele uitbreiding of uitplaatsing van het sportcomplex.

Thema:
Opdrachtgever:

Gemeente Reimerswaal

Ontwerp:

SmitsRinsma

Gienie Schoonvelde

Onderdelen:
Periode:2019-2020
Delen:
Top