Sint Jozef, Deventer Terug naar overzichtDe stichting Carinova heeft behoefte aan een omgeving voor de nieuw- en verbouw van de locatie verpleegtehuis Sint Jozef te Deventer, die voldoet aan het gewenste gebruik en beoogde beeld, tijdig afgerond is en binnen beschikbaar budget.

Grunstra bouwingenieurs heeft hiervoor, namens de stichting Carinova, SmitsRinsma benaderd. SmitsRinsma heeft Lodewijk Baljon landschapsarchitecten voor het ontwerp en Dusseldorp voor de aanlegwerkzaamheden benaderd om een bouwcombinatie te vormen om de stichting Carinova te ontzorgen. In 2015 is de uitvoering van de terreinaanleg gestart.

Top