Inpassing De Centrale As N356 Terug naar overzichtDe Centrale As wordt aangelegd als dubbelbaans autoweg en daarmee de belangrijkste verkeersader in het gebied Dokkum tot Nijega en bestaat uit drie delen. Noord loopt van Dokkum tot het spoor Feanwâlden, Midden van Feanwâlden tot Prinses Margrietkanaal en Zuid van Prinses Margrietkanaal tot Nijega, inclusief de rondweg om Garyp. Met de realisatie van de N356 is er minder verkeer op kleinere lokale wegen in het gebied en verbetert de verkeersveiligheid in de dorpen. Ook zorgt de weg voor een betere bereikbaarheid van het gebied.

H+N+S heeft van de provincie Fryslân de opdracht gekregen om de landschappelijke inpassing van de Centrale As (N356) te verzorgen. SmitsRinsma ondersteunt H+N+S bij het opstellen van ramingen, beplantingstekeningen, plantsoenlijsten, advisering in grondbewerkingen en beheeradviezen. Vlak voor de aanleg begint de essentaksterfte (ETS) zich in het noorden van het land sterk te manifesteren. Dit is aanleiding om de beoogde nieuwe essenbeplanting niet aan te leggen en deze te vervangen door Alnus glutinosa en Quercus robur.

Thema:
Opdrachtgever:

Provincie Fryslân

Architect:

H+N+S Landschapsarchitecten

Uitvoering:

Heijmans Integrale Projecten Grond & Wegen

Onderdelen:
Periode:2011 - 2013
Delen:
Top