Nulmeting Diftar gemeente Enschede Terug naar overzichtDe gemeente Enschede is per  1 januari 2017 overgestapt op tariefdifferentiatie bij de inzameling van huishoudelijk afval. De afvalstoffenheffing bestaat nu uit een vast tarief en een variabel tarief. De inwoners hebben dus in het vervolg zelf invloed op het variabele kostendeel. Hoe minder restafval en GFT men aanbiedt hoe minder men betaalt. De verwachting is dat bewoners afval beter gaan scheiden en minder restafval gaan aanbieden. Als het goed is zal de afvalstoffenheffing per adres naar beneden gaan.

Er zijn ook risico’s verbonden aan de invoering van tariefdifferentiatie. Mensen kunnen huishoudelijke afval op niet geëigende wijze gaan aanbieden, bijvoorbeeld door het bijplaatsen van afval naast de ondergrondse containers of restafval in de afvalcontainers met gratis fracties te deponeren. Ook worden mogelijk meer dumpingen in het buitengebied gedaan.

Om inzicht te krijgen in eventueel ontwijkgedrag, is afgelopen zomer de bestaande situatie in beeld gebracht. SmitsRinsma heeft in opdracht van de gemeente Enschede het huidige aanbiedgedrag van huishoudelijk afval in de maanden augustus en september gedurende acht weken gemonitord en de bevindingen in een analyserapportage inzichtelijk gemaakt. 

Thema:
Opdrachtgever:

Gemeente Enschede

Onderdelen:
Periode:juli 2016 - januari 2017
Delen:
Top