Mediapark Leen Jongewaardweg, Hilversum Terug naar overzichtOp het mediapark te Hilversum is één van de belangrijkste toegangswegen, de Leen Jongewaardweg, heringericht. De bestaande verharding was versleten en de vertroebeling van het maaiveld door bebording, paaltjes en antiparkeervoorzieningen was reden voor een nieuw ontwerp. In het nieuwe ontwerp, dat is opgesteld door karres en brands, is er meer ruimte gecreëerd voor de voetganger en voor nieuwe laanbeplanting. Ondergronds is er voor 560m3 aan  infiltratiekratten aangebracht om het hemelwater lokaal te infiltreren!  Daarnaast zijn er nieuwe duurzame LED-lichtmasten geplaatst.

SmitsRinsma heeft als directievoerende partij deze uitvoeringsopgave begeleid.
ZVS Eemnes heeft samen met BAM techniek (verlichting) de uitvoering verzorgd.

Thema:
Opdrachtgever:

Media Park Beheer bv

Ontwerp:

karres+brands

Uitvoering:

ZVS Eemnes

Onderdelen:
Periode:mei 2015 – april 2016
Delen:
Top