Masterplan Landgoed Oosterhof Terug naar overzichtDe gemeente Rijssen-Holten heeft aan Strootman Landschaparchitecten en SmitsRinsma opdracht verleend tot het opstellen van een Masterplan en Inrichtingsplan voor het Landgoed De Oosterhof te Rijssen. SmitsRinsma heeft de boomeffectanalyse en de kostenraming van zowel het masterplan als het inrichtingsplan verzorgd.

Rijssen-Holten ontwikkelt een nieuwe toekomstvisie op het Landgoed Oosterhof. Een visie die is gebaseerd op gewenste ontwikkelingen op recreatief gebied om de aantrekkelijkheid voor zowel bewoners als toeristen te vergroten, de waterkwaliteit op het landgoed te verbeteren en het verhogen van de grondwaterstand rondom het kasteel om de houten paalfundering te beschermen. Een toekomstvisie met mogelijk ingrijpende consequenties voor het duurzaam behoud van het aanwezige, merendeel oude bomenbestand.

Thema:
Architect:

Strootman Landschapsarchitecten

Onderdelen:
Delen:
Top