Leeuwenveld, Weesp Terug naar overzichtNabij het centrum van Weesp en dicht bij het station is fase 2 van een nieuwe woonwijk gerealiseerd. Deze nieuwbouw van deze wijk is gebaseerd op de grachtenpanden in Amsterdam en opgedeeld in vijf losstaande stadse woonblokken. Deze zijn met elkaar verbonden door nieuw gerealiseerde grachten, infrastructuur en twee pleinen.

Onderdeel van de inrichting van de openbare ruimte zijn verschillende waterelementen, zoals gemetselde damwanden, bruggen, groene oevers en trappartijen richting het water.

Voor de inrichting van de openbare ruimte technische ondersteuning verleend aan de architect Vlug en Parters. Vervolgens heeft de uitvoeringsvoorbereiding met o.a. zettingsbeperkende maatregelen, bouwkundige engineering van damwanden, trappen en beschoeiingen, rioleringswerkzaamheden en groeninrichting plaatgevonden. De contracten zijn vervolgens traditioneel aanbesteed. Reimert Almere heeft de uitvoering verzorgd.

Thema:
Opdrachtgever:

Blauwhoed Groep bv

Leeuwenveld ll BV

Ontwerp:

Vlug & Partners

Uitvoering:

Reimert Bouw en Infrastructuur

Onderdelen:
Periode:uitvoeringsvoorbereiding 2008, aanleg 2011
Delen:
Top