Landgoed de Klokkenberg, Breda Terug naar overzichtVitalis WoonZorg Groep is voornemens appartementen voor medioren en senioren te realiseren op het Landgoed de Klokkenberg. Vooruitlopend op de herbestemming van het monumentale sanatorium is het landgoed ingericht op basis van het masterplan van Lodewijk Baljon landschapsarchitecten. Diverse maatregelen zijn in een bouwteam met de Koninklijke Ginkel groep en de landschapsarchitect uitgewerkt en gerealiseerd. Gelijktijdig met de gefaseerde aanleg, is er een beheerbestek opgesteld dat van 2009 t/m 2014 de basis is geweest voor het in stand houden van de bestaande elementen en nieuwe ontwikkelingen.

Het Landgoed kent een aantal bijzondere elementen zoals nieuwe eikenlanen, verplante beukenlaan, nieuwe bospercelen, natuurontwikkeling met kwelwater en kruidenvegetaties, afwateringsgreppels en nieuwe (hoogstam)boomgaarden.
Landgoed de Klokkenberg is in april 2010 aangewezen als Rijksmonument.

Top