Kwadijkerpark Purmerend Terug naar overzichtAM en Rochdale ontwikkelen met een aantal partners de woonwijk Klein Geluk Kwadijkerpark te Purmerend.

Het Kwadijkerpark is een parkachtige terrein in de noordpunt van Purmerend dat sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw in gebruik is door de Prinsenstichting. Dit is een organisatie die zorg en ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke en/of geestelijke beperking. De nieuwe visie van omgekeerde integratie maakt dat Prinsenstichting haar nieuwbouw aan de randen van het park realiseert en dat er ruimte wordt gemaakt voor de integratie van 340 woningen, verdeeld in 240 vrije sector koopwoningen en 100 sociale huurwoningen. Dit vraagt om een zorgvuldige inpassing. In het stedenbouwkundig ontwerp worden de kwaliteiten van het huidige park daarom zoveel mogelijk behouden en mede daarom worden de woningen tussen de bomen in het park gepositioneerd.

In het najaar van 2019 heeft SmitsRinsma het bestaande groen in beeld gebracht waarbij met name de bomen zijn beoordeeld op conditie en levensverwachting. Hieruit is een thematische bomenkaart ontstaan die voor het ontwerpteam de basis is geweest voor het nu liggende stedenbouwkundige plan. Waardevol groen is zo optimaal mogelijk ingepast waardoor het Kwadijkerpark het gevoel geeft van een natuurlijk park met mooie waterpartijen, statige bomen en groen, en spannende zichtlijnen. In de nog komende stappen liggen er nog de nodige technische uitdagingen in het behouden van deze waardevolle bomen in relatie tot de realisatie van de woonterpen en de voorbelasting daarvan.

Naast SmitsRinsma zijn tevens bekende partners als Strootman Landschapsarchitecten en Buiting Advies bij het planproces betrokken met als gezamenlijke intentie om bestaande groenkwaliteit, natuurwaarden en ecologie optimaal in het plan te borgen en voor de huidige en toekomstige bewoners beleefbaar te maken. Zo hebben wonen in een groene wereld, biodiversiteit en klimaatadaptatie al vanaf het eerste begin een prominente rol in de uitwerking van Klein Geluk Kwadijkerpark.

 

Thema:
Opdrachtgever:

AM

Rochdale

Architect:

RROG

Ontwerp:

Strootman Landschapsarchitecten

Onderdelen:
Periode:2019-2020
Delen:
Top