Kasteelpark Duivenvoorde, Voorschoten Terug naar overzichtSinds 2007 is SmitsRinsma betrokken bij het herstel van het kasteelpark Duivenvoorde te Voorschoten.
Michael van Gessel heeft een ontwerp gemaakt voor de renovatie van het park op basis van het oorspronkelijke ontwerp door Jan David Zocher jr uit de 19e eeuw; herstellen van paden en baggeren van watergangen, herstellen vormgeving bosschages, renoveren monumentale bruggen en muren, etc. Het parkplan wordt mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie, provincie Zuid Holland, Hollands Rijnland, Fonds 1818 en Prins Bernard Cultuurfonds.
SmitsRinsma is betrokken bij alle facetten om dit parkplan mogelijk te maken; budgetramingen, onderbouwing subsidies, vergunningen, engineering, aanbesteding, directievoering en toezicht.

Vanzelfsprekend wordt in een park als deze de Flora- en Faunawetgeving in acht genomen. Wij gaan echter nog een stapje verder door bijvoorbeeld te onderzoeken of het ontwerp in het veld aangepast kan worden om monumentale bomen en/of bomen met een mogelijke vleermuisverblijfplaats te behouden. Daarnaast is tijdens de werkzaamheden een ecoloog aanwezig.

Top