Kanaalzone te IJmuiden Terug naar overzichtDe Kanaalzone in IJmuiden was een braakliggend terrein door het vervallen van de spoorlijn Santpoort Noord – IJmuiden midden jaren 80. In de jaren daarna is het in gebruik genomen als wandelgebied door de bewoners rondom het projectgebied welke begrensd wordt door de Kanaaldijk en IJmuiderstraatweg. Door de noodzaak van een renovatie van het bestaande rioolstelsel is de keuze gemaakt om tevens de rijweg als de groenzone her in te richten.
In samenspraak met de bewoners heeft de gemeente de hoofdlijnen voor het ontwerp en verkeersregime van de IJmuiderstraatweg als van de groenzone uitgezet. [v-eld] heeft vervolgens de ontwerpfase opgepakt en samen met de gemeente dit uitgewerkt tot een definitief ontwerp.

Tijdens deze fase heeft SmitsRinsma de gemeente ondersteund in het maken van een budgetraming voor de groenwerkzaamheden. Op basis van het definitief ontwerp is SmitsRinsma gestart met de contractvoorbereiding voor de herinrichting van de groenzone inclusief de daarbij behorende specials.

De inrichting van de Kanaalzone kenmerkt zich door de voormalige spoorlijn welke door het gehele projectgebied loopt als wandelroute en door de robuuste inrichting, zodat het beeld past bij het industriële en maritieme karakter van de omgeving. Er zijn diverse verblijfsplekken aangelegd binnen het werkgebied, waarbij o.a. gebruik is gemaakt van de reeds aanwezige elementen zoals bijv. het voormalige station met zijn perrons. De materialisatie van de inrichtingselementen zoals de zitelementen in het Willebrordpark, de trappen verspreid door het terrein, het uitkijkpunt over het Noordzeekanaal en het perron bestaat uit CorTEN staal en Xiriton. Dit laatste materiaal, waarvan de vloeren en de zitbanken zijn gemaakt, is een alternatief voor beton op basis van olifantengras (Miscanthus) en het mineraal olivijn. Per kuub van dit materiaal kan theoretisch bruto ca. 400 kg CO2 duurzaam gebonden worden. Het materiaal is bovendien relatief licht en brengt door de vezelstructuur van de Miscanthus zijn eigen wapening mee. In september 2015 heeft Xiriton (Frank Bucher en Caspar de la Rie) de Climate KIC runner up prijs gewonnen voor deze ontwikkeling.

Thema:
Opdrachtgever:

Gemeente Velsen

Architect:

[v-eld]

Uitvoering:

KWS Infra

Onderdelen:
Periode:Januari 2014 - Mei 2015
Delen:
Top