Jumbo Hoofdkantoor, Veghel Terug naar overzichtDoor de groei van het bedrijf Jumbo Supermarkten is er een ruimtetekort ontstaan in het hoofdkantoor. Het nieuwe hoofdkantoor biedt nu ruimte aan 600 werknemers, die op 450 werkplekken terecht kunnen. SmitsRinsma is benaderd door Draaijer en Partners om het ontwerp te realiseren en om de technische ondersteuning en aanbesteding te realiseren rondom de nieuwe terreininrichting van het Veghelse hoofdkantoor.

SmitsRinsma heeft tijdens de ontwerpfase het ontwerp laten opstellen door Firma Bart en heeft ondersteund met budgetramingen en technisch advies. Aansluitend is er een werkomschrijving opgesteld met bijbehorende uitvoeringstekeningen voor de aanbesteding welke door SmitsRinsma is begeleid. Gedurende de uitvoering heeft SmitsRinsma Draaijer en Partners ondersteund in de directievoering en toezicht.

Het ontwerp bestaat uit een eenvoudige parkeeropzet die ruimte schept voor een paar honderd auto’s. De oude inrichting van het terrein is opgeruimd en de bestaande riolering is vervangen voor een gescheiden stelsel. Er zijn nieuwe verhardingen aangebracht, waaronder gele lopers welke de bezoekers begeleiden naar de entree. Het gehele terrein heeft een groen karakter gekregen met een robuust kader van grassen, vaste planten en heesters. Over het hele terrein zijn nieuwe bomen aangeplant en verbinden hiermee de verschillende deelgebieden aaneen en zorgen voor een herkenbaar beeld vanaf de provinciale weg. Op diverse plekken zijn massief houten zitelementen geplaatst om ruimte te bieden voor een bijv. korte rustpauze tijdens de lunchwandeling.

Thema:
Opdrachtgever:

Jumbo Supermarkten bv

Architect:

Firma Bart

Onderdelen:
Periode:september 2014 tot december 2015
Delen:
Top