Oostelijke Ringweg Groningen N46 Terug naar overzichtMet de realisatie van de nieuwe Oostelijke Ringweg in Groningen is de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer op de Oostelijke Ringweg verbeterd. In dit project zijn ook nieuwe fiets/ecobruggen aangelegd bij de Stadsweg en het Meedenpad. Ten slotte zijn alle kruisingen ongelijkvloers gemaakt. Verkeerslichten zijn verdwenen en hebben plaats gemaakt voor nieuwe rotondes en viaducten.

SmitsRinsma heeft voor het project N46 Oostelijke Ringweg Groningen Oost een plantoetsing uitgevoerd op de conceptinrichtingsplannen die door de Grontmij zijn opgesteld. De maatregelen voor de groenaanleg en voor flora en faunavoorzieningen zijn tegen het licht gehouden en getoetst aan de randvoorwaarden voor cultuurtechniek en de efficiëntie en functionaliteit van deze ingrepen. Onze bevindingen hebben geleid tot enkele wijzigingen in de uitvoering waardoor met name de boombeplanting een duurzame groeiplaats heeft gekregen. De boombeplanting langs de Oostelijke Ringweg bestaat uit verschillende boomsoorten en is een van de eerste projecten waarin is afgeweken van een monocultuur laanbeplanting.

Thema:
Opdrachtgever:

Provincie Groningen

Ontwerp:

Grontmij

Uitvoering:

Provincie Groningen

Onderdelen:
Periode:2013
Delen:
Top