Hordijkerveld, Vestia Rotterdam Terug naar overzichtDe deelgemeente IJsselmonde is in 2007 voornemens de openbare ruimte van Hordijkerveld integraal op te hogen en opnieuw in te richten. De zes gemeenschappelijke tuinen van Vestia vallen binnen het plangebied. Vestia Rotterdam heeft echter de behoefte aan maatwerk dat rekening houdt met de duur van overlast naar bewoners en de realisatie van een groene woonomgeving met uitdagende speelgelegenheid voor kinderen. Daarom is SmitsRinsma gevraagd om invulling te geven aan het ontwerp en het verdere proces tot en met de realisatie van haar gemeenschappelijke tuinen.
Belangrijke aspecten in het project zijn de beoogde planning van de deelgemeente en de integrale ophoging van de gehele openbare ruimte tot oorspronkelijk uitgiftepeil van 1958. SmitsRinsma heeft door een efficiënte aanpak van terreinmeting, inventarisatie, ontwerp en participatie in een korte doorlooptijd realiseerbare plannen opgesteld. Voor een optimale afstemming op het gewenste gebruik zijn in samenwerking met Leefbaarheid speelworkshops en bewonersmiddagen georganiseerd. Na het gereed komen van het definitief ontwerp in het voorjaar van 2008 heeft SmitsRinsma de verdere contractvorming op basis van RAW bestek en de meervoudig onderhandse aanbesteding verzorgd. In de zomer van 2008 is met de uitvoering is gestart. Deze uitvoering is per deelgebied gefaseerd uitgevoerd en medio 2009 opgeleverd.

Thema:
Opdrachtgever:

Vestia

Ontwerp:

SmitsRinsma

Ina Boot tuinontwerpbureau

Onderdelen:
Periode:Start terreinmeting december 2007, oplevering september 2009
Delen:
Top