High Park Arnhem Terug naar overzichtAan de Velperweg in Arnhem staat het voormalige kantoor van de ING postcheque- en girodienst. Dit karakteristieke gebouw stamt uit 1968 en is sinds 2016 volledig verbouwd, gemoderniseerd en verduurzaamd door projectontwikkelaar Borghese Real Estate.
Er zijn 281 appartementen gerealiseerd in het 'Kruisgebouw' en diverse commerciële ruimte met een supermarkt. Daarnaast bevinden zich in het 'Oostgebouw' 153 nieuwe appartementen en enkele commerciële ruimte.

Bij de verbouwing zijn delen van de bestaande complexen gesloopt, waardoor er meer ruimte is ontstaan voor een groene omgeving rondom en onder de bebouwing, die deels op pilaren staat.
Met Loohorst Landscaping en Veenenbos en Bosch landschapsarchitecten, is SmitsRinsma onderdeel van het bouwteam geweest en samen werkten zij met zorg voor het ontwerpen, engineeren en aanleggen van het terrein.
SmitsRinsma heeft voor High Park ontwerpondersteuning geboden, de hoeveelheid grondwerk inzichtelijk gemaakt aan de hand van een 3D model, de aanlegtekeningen gemaakt en het toezicht op de uitvoering verzorgd.

In het plan werd het stenige gebied, dat voor een groot deel bestond uit daken en parkeerdekken, getransformeerd naar een parkachtige tuin met veel vaste planten en bomen.
Al glooiend overbrugt dit terrein na de uitvoering een hoogteverschil van maar liefst 5m. Om dit te realiseren werd het terrein op sommige plekken flink opgehoogd.
Gezien de beperkte draagkracht van de daken, is er veel aandacht besteed aan het onderzoeken van de juiste daktuinopbouw. Maar ook de ontwerplijnen en positionering van bomen, grondlichamen en kunstwerken, behoefden hierdoor extra aandacht.

Net als in het gebouw, werd er ook in het terrein rekening gehouden met duurzaamheid. Met de klimaatsveranderingen en hevige regenbuien die Nederland de laatste jaren kent, is het van belang om het onderwerp "hemelwater en wat doen we ermee?" hoog op de aandachtspuntenlijst te zetten. Zeker in een gebied met zo'n groot hoogteverschil als High Park.
Door de omvorming van bebouwing en verharding naar beplanting, wordt het water al vertraagd en zal het meer infiltreren dan voorheen. Daarnaast is er gekozen om het hemelwater dat valt op de daken en het terrein, op te vangen in 7 ondergrondse krattenvelden. Hieruit kan het water infiltreren in de bodem en hoeft het dus niet afgevoerd te worden naar het gemeenteriool, zodat deze minder wordt belast. Bovendien wordt het grondwater zo aangevuld.

Top