Groeninpassing Stolperophaalbrug N248 Terug naar overzichtIn opdracht van de provincie Noord-Holland hebben wij het groenontwerp en beplantingsplan opgesteld voor de landschappelijke inpassing van de N248 in de omgeving van de Stolperophaalbrug te Zijpe.
Voor de groenaanleg is een RAW-bestek opgesteld met bijbehorende directiebegroting. 

Thema:
Opdrachtgever:

Provincie Noord-Holland

Ontwerp:

Oranjewoud

Onderdelen:
Delen:
Top