Groenadvies N241 Terug naar overzichtBoskalis Nederland reconstrueert middels Design and Construct in opdracht van de provincie Noord-Holland de N241 tussen Schagen en Het Verlaat. Op dit traject wordt de N241 aangepakt om de doorstroming en verkeersveiligheid in het gebied te verbeteren. De nieuwe weg krijgt een bredere hoofdrijbaan, 6 extra rotondes, 2 bruggen, een parallelweg voor landbouw- en bestemmingsverkeer en meer ruimte om veilig te fietsen. Een deel van de huidige boombeplanting kan worden behouden. Waar dit niet lukt, wordt een nieuwe boombeplanting aangebracht. De werkzaamheden zijn naar verwachting eind 2017 gereed.

Sinds 2014 werken wij in opdracht van Boskalis aan diverse groenadviezen voor de reconstructie van de N241. Wij hebben het definitieve ontwerp voor de N241 van Oranjewoud uit 2012 getoetst aan de onderliggende systeemeisen van het wegontwerp. Onze bevindingen hebben geleid tot verschillende wijzigingen die in het uitvoeringsontwerp verder zijn uitgewerkt. Bij het uitvoeringsontwerp hebben wij het werkplan groenvoorziening opgesteld en alle verificaties gedaan om de systeem- en proceseisen eisen te toetsen. Vanuit deze proceseisen wordt verlangd dat bij werkzaamheden rondom bomen een European Tree Technician (ETT) wordt ingezet. Vanuit die discipline zijn wij betrokken bij kap- en verplantingsadviezen, advies voor grondwerken rondom te behouden bomen, het selecteren van geschikt plantmateriaal op de kwekerij en advisering voor de groeiplaatsinrichting voor de nieuwe boom- en struikbeplantingen. Een scopewijziging ten opzichte van de oorspronkelijke uitvraag heeft voor de vervolgfase geleid tot de aanplant van iepen (Ulmus) op eigen wortel.

Thema:
Opdrachtgever:

Boskalis Nederland

Ontwerp:

Oranjewoud

Uitvoering:

Boskalis Nederland

Onderdelen:
Periode:2014 - 2017
Delen:
Top