Graafschap College, Doetinchem Terug naar overzichtVoor het Graafschap College is een ontwerp opgesteld voor het gehele terrein rondom de nieuwbouw. Belangrijke aspecten hierbij waren het optimaliseren van de aantallen en het comfort van de parkeerplaatsen. Hiernaast gold een verbetering van de logistieke bewegingen. Groenvoorziening en de hemelwaterinfiltratie spelen een belangrijke rol in het geheel.

In een zeer korte tijd zijn het ontwerp en de engineering verzorgd tot en met de realisatie. Dit laatste moest plaatsvinden in de schoolvakantie van 2015.
De contractvorming met de aannemer heeft middels een OMOP / Raamovereenkomst plaatsgevonden op basis van een meervoudig onderhandse EMVI aanbesteding.

Thema:
Opdrachtgever:

Graafschap College

Bouwmanagement:

Projectis Bouwmanagement

Ontwerp:

SmitsRinsma

Uitvoering:

de Enk Groen & Golf

Onderdelen:
Periode:Ontwerp, uitvoeringsvoorbereiding en uitvoering: 2015
Delen:
Top