Op Texel, aan de oostzijde van Den Burg , worden in totaal 140 woningen gerealiseerd in een parkachtige omgeving. Een zeer bijzonder plekje vanwege de ligging, maar met name door de samenstelling van diverse woonsectoren en visie op de samenleving. Door een gezonde mix van sociale huur, CPO en vrije sector koop en huur en Tiny Houses is de Buurtskap al speciaal. Het samen wonen en leven door gezamenlijk gebruik en beheer van de openbare ruimte maakt het des te bijzonder.

De Buurtskap is in kleinere erven opgedeeld waarbij er bij de vormgeving gerefereerd wordt aan boerenerven. Er is per erf een hoofdhuis met kleinere woningen die aan de schuren refereren. De tuinen in de erven zijn gezamenlijke tuinen van de bewoners van het erf.

De openbare ruimte is ruim opgezet en parkachtig ingericht met veel vruchtplanten. Alles met het oog op verblijven en nuttigen. Ultiem doel is dat de bewoners het gehele terrein gebruiken en beheren.

Sinds begin 2017 is SmitsRinsma betrokken bij de ontwikkeling van het plan waarbij alle aspecten van ontwerp, contractvorming, proces en begeleiding uitvoering aan de orde komen. Anno 2020 zijn inmiddels ruim 100 van de 140 woningen gerealiseerd met als doel dat in 2021 het plan volledig wordt opgeleverd.

Thema:
Opdrachtgever:

Gemeente Texel

Architect:

FARO archi­tecten bv

Ontwerp:

LA4Sale

Uitvoering:

Frisia Bergum

Westerlaken B.V.

Onderdelen:
Periode:2017-2021
Delen:
Top