Amsterdamse Bos - Landschappelijke inpassing A9 Terug naar overzichtDe A9 tussen Badhoevendorp en Holendrecht wordt verbreed van 2 x 3 naar 2 x 4 rijstroken om de doorstroming van het verkeer en de leefbaarheid voor de omgeving te verbeteren. Ter hoogte van het Amsterdamse Bos wijkt een deel van de bestaande beplantingsstructuur om de verbreding mogelijk te maken.

Voor de landschappelijke inpassing van de A9 langs het Amsterdamse Bos beoogt de gemeente Amsterdam, vooruitlopend op de kapwerkzaamheden, reeds de compenserende beplantingen te realiseren. Op deze wijze wordt de aantasting van o.a. de continuïteit van het Amsterdamse Bos als landschappelijke eenheid en de recreatieve en ecologische verbinding tot een minimum beperkt.

In opdracht van de gemeente Amsterdam en het ingenieursbureau hebben wij het schetsontwerp van MTD Landschapsarchitecten uitgewerkt naar het definitief ontwerp (DO) met bijbehorend beplantingsplan. Het DO hebben we doorvertaald naar uitvoeringstekeningen, RAW-bestek en de directiebegroting. In de voorbereiding op het beplantingsplan en het bestek zijn de toekomstige groeiplaatsen beoordeeld op bodemgesteldheid, voedingswaarde en waterhuishouding. In de aanbestedingsfase hebben we het ingenieursbureau Amsterdam bij het aanbestedingsproces ondersteund.

Top