Zonnepark Oudenhoorn


Een groen Zonnepark te Oudenhoorn
Farm Frites wil bijdragen aan de doelstellingen voor duurzame energieopwekking. Daarom neemt de initiatiefnemer Zonnepark Oudenhoorn B.V. hierin een actieve rol, door het streven naar de ontwikkeling en exploitatie van een zonnepark in Oudenhoorn, gemeente Hellevoetsluis. Het zonnepark zal naar schatting circa 50% van de energiebehoefte van Farm Frites kunnen voorzien. De uiteindelijke doelstelling van Farm Frites is om in 2030 energieneutraal te zijn.

SmitsRinsma is door Zonnepark Oudenhoorn B.V. gevraagd om de uitvoeringsvoorbereiding (werkvoorbereiding) en uitvoeringsbegeleiding uit te voeren en het beheerplan op te stellen voor de gehele levensduur van het zonnepark.

Het uitgangspunt bij dit zonnepark is dat de omgeving rondom de zonnepanelen bijdraagt aan de ecologische waarde van het gebied. Het landschapsontwerp (zie afbeelding 1) van het zonnepark is gemaakt door HNS Landschapsarchitecten. Gedurende het gehele planproces (ontwerp, uitvoeringsvoorbereiding en aanleg) wordt intensief samengewerkt met de gemeente Hellevoetsluis en het Waterschap Hollandse Delta.

Naast de gemeente en het Waterschap hebben ook de omwonenden een belangrijke rol gehad in de aanleg van het Zonnepark. Doordat het zonnepark grenst aan de achtertuinen van enkele woningen is samen met de bewoners actief nagedacht over het verfraaien van het zicht en het beperken van het zicht op de zonnepanelen. Daarnaast zijn voorstellen met betrekking tot plantsoorten ook meegenomen in de beplantingskeuzes.

De groene kenmerken van het nieuwe zonnepark zijn de bloemrijke graslanden, de aanleg van een houtwal en diverse esthetisch aantrekkelijke heestergroepen. Deze beplantingen bestaan volledig uit inheems autochtoon materiaal. Naast beplantingen worden ook diverse ecologische voorzieningen geplaatst zoals nestkasten en zitstangen voor vogels. Daarnaast worden enkele watergangen in het projectgebied aangelegd/verlegd met flauwe natuurvriendelijke oevers (talud 1:5 of 1:10) ten behoeve van de ecologie.

In de uitvoeringsvoorbereiding is gekeken naar werkwijzen en materiaalkeuzes die aansluiten bij een duurzame aanleg. Zo is er gekozen voor een gesloten grondbalans waardoor aan- en afvoer van grond niet benodigd is, dit beperkt de CO2-uitstoot van het werk.

 

Zie ook www.zonneparkoudenhoorn.nl