Van Leeuwenhoekpark omlijst in fraai beton


Van Leeuwenhoekpark omlijst in fraai beton

De schop is in de grond gegaan in het Van Leeuwenhoekpark. Na een intensieve voorbereidingsperiode rijst nu de omlijsting van het park uit de bekisting. SkateOn realiseert met veel precisie de betonnen contouren van de plantvakken, die volledig in het werk gestort worden. Een mooi moment voor SmitsRinsma om te kijken hoe tekeningen en voorbereidingen tot leven komen. Mooi om te zien hoe de hoogwaardige kwaliteit die ingezet is in het ontwerp van Baljon landschapsarchitecten, ook nu in de praktijk gerealiseerd wordt. En ook onze kennis wordt weer verfijnd door onze advieswerkzaamheden te toetsen met de praktijk.