Duurzame oplossing waterproblematiek, bijna klaar!


De herinrichting van het park in Sleeuwijk zit in de afrondende fase! De waterbouwkundige onderdelen zoals een stuw, duikers, vissteiger en ijstrap zijn inmiddels gerealiseerd. Op dit moment worden de laatste terreinwerkzaamheden door aannemingsbedrijf Huub Verlouw uitgevoerd om het door Lijmbach tuin- en landschapsarchitectuur en Buiting Advies opgestelde ontwerp volledig te realiseren.

 

SmitsRinsma heeft voor dit project de volledige engineering verzorgd. Voor meer informatie zie:

https://www.smitsrinsma.nl/nieuws/2020/duurzame-oplossing-waterproblematiek.html