Delft gaat voor een groene binnenstad!


De spoorzone, in het centrum van Delft, krijgt een verrassend groene uitstraling. Wie nu nog het stationsplein kent, waarachter fraaie woonblokken het zicht vangen, zal komende tijd verrast worden door een groene oase die zich daarbinnen als een lange loper uitstrekt tot aan de woonboulevard. Dit wordt niet alleen de recreatiezone voor bewoners, voorbijgangers, studenten en reizigers. Ook vliegende en kruipende medebewoners en voorbijgangers vinden hier een rustplek. Het park biedt volop voedsel en nestgelegenheid die de biodiversiteit zal versterken.

SmitsRinsma heeft vanaf ontwerpfase meegedacht in de complexiteit van dit geheel en de uitvoeringsstukken gereed gemaakt om nu een aannemer te kunnen selecteren. Daarbij kwam onze kennis over daktuintechniek goed van pas en kon deze ingezet worden. Het park bevindt zich namelijk op een spoortunnel die aan stationszijde omhoog komt, wat resulteert in een beperkte opbouw en beperkte toegestane belastingen. Hiervoor heeft nauwe afstemming plaatsgevonden tussen de gemeente, ProRail, de constructeur en SmitsRinsma. De gemeente Delft wil ook zorgvuldig omgaan met regenwater en dit benutten voor droge tijden. Daarom is gekozen voor een constructie met een waterretentiedak die de plantvakken voorziet van water. Het overtollige water zal verder in het park in de bodem infiltreren.

Eind 2021 is de eerste aanzet al gemaakt door een waterkunstwerk van Rots Maatwerk aan de stationszijde te realiseren. Ook hier heeft SmitsRinsma advies en afstemming gehad om de diverse kabels en leidingen goed te positioneren, met het oog op de verdere inrichting. Dit waterkunstwerk is een fraaie eye-catcher en speelelement, die tevens hittestress tegengaat.

Vanaf september 2022 zal de eerste fase van de parkaanleg in uitvoering gaan. Fraaie beplanting, afgestemd op een lang nectarseizoen en vruchtdracht, in een glooiend en verhoogd landschap, zal het beeld dan gaan bepalen. Speelvoorzieningen worden opgenomen in de vorm van basketbal, schommelen en skaten. En in-situ gemaakte zitranden die meebewegen in het landschap. We zien uit naar het resultaat van dit mooie ontwerp van de landschapsarchitecten van Baljon!

Beelden van Baljon landschapsarchitecten.