Cruyff Court Plus


In samenwerking met de Cruyff foundation heeft Nijha een nieuw Cruyff Court aangelegd op het veldje gelegen achter de Openbare Basisschool Spitsbergen in Apeldoorn. SmitsRinsma heeft in opdracht van Nijha voor de gemeente Apeldoorn het bestek voor dit werk opgesteld.

Het ontwerp omvat, naast het Cruyff Court met kooi, een dancevloer en een natuurlijk ingerichte speelplaats. Tevens maken een nieuw asfaltpad en een halfverhard wandelpad onderdeel uit van het ontwerp. Het ontwerp is verder voorzien van diverse zitvoorzieningen, nieuwe beplantingen en een nieuwe verbinding tussen het schoolplein en het Cruyff Court.

De contractuitwerking is begin 2021 afgerond. Aansluitend heeft halverwege 2021 de uitvoering van dit project plaats gevonden. Inmiddels wordt het Cruyff Court volop gebruikt door aanstormend talent!