Vliegkamp Valkenburg


Boomveiligheidscontrole op Vliegkamp Valkenburg
Het Vliegkamp te Valkenburg was tot 2006 een militair vliegveld in Nederland. Sinds 2012 is door het Rijksvastgoedbedrijf gestart met het omvormen van het Vliegkamp naar de nieuwe bestemming: woon-, werk- en recreatiegebied.

SmitsRinsma is sinds 2016 betrokken bij deze omvormingen in de buitenruimte. Het ontwerp voor de nieuwe terreininrichting van het Hangaargebied is gemaakt door Lodewijk Baljon landschapsarchitecten. De uitvoeringsvoorbereiding en uitvoeringsbegeleiding wordt door SmitsRinsma uitgevoerd. Het belangrijkste uitgangspunt bij de nieuwe inrichting is dat het terrein vergroend wordt met een klimaat adaptieve inrichting.

Een aanvullende opdracht die in het voorjaar van 2021 door het Rijksvastgoedbedrijf uitgevraagd werd, is het uitvoeren van een Boomveiligheidscontrole (BVC, voorheen VTA) voor alle bomen die op het primaire gedeelte van het Vliegkamp gesitueerd zijn. In totaal zijn er ca. 850 bomen beoordeeld, een combinatie van recent aangeplante bomen en bomen die al minimaal 70 jaar op het terrein gevestigd zijn, zoals waardevolle oude beuken. Dit zijn bomen die de potentie hebben om zich te ontwikkelen tot monumentale of veterane bomen.

De Boomveiligheidscontrole is uitgevoerd op basis van de gestelde richtlijnen conform het Handboek Bomen 2018 en volgens de conditiebepalingsmethode van Roloff. Dit zijn beiden methoden die veelal worden toegepast in Nederland en hierdoor duidelijke resultaten leveren. Onze European Tree Technician heeft ervaring met deze methode en kan de veiligheidsrisico’s ten opzichte van het terreingebruik goed inschatten. Het resultaat hiervan is dat er niet onnodig extra maatregelen, zoals kappen of snoeien, worden geadviseerd op locaties met minimaal risico op schade of veiligheid.

Daarnaast zijn de verschillende bosvakken geïnventariseerd en beoordeeld. Hierbij is er gekeken naar de algemene conditie van de bosvakken, de toekomstverwachting en de dunningsstatus. Op deze manier kan het Rijksvastgoedbedrijf een inschatting maken van de te verwachte toekomstige werkzaamheden in de bosvakken.

Onze BVC-controles zijn uitgevoerd middels een door SmitsRinsma ontwikkelde BVC-module in ArcGIS. Dit sluit goed aan bij het Rijksvastgoedbedrijf, omdat deze reeds een complete GIS-database beheren voor het Vliegkamp. In deze database zijn ook andere onderzoeken verwerkt, zoals ecologische QuickScans en data van bodemonderzoeken.

Enkele andere voordelen van werken met ArcGIS zijn:
- Alle data zijn altijd digitaal en online beschikbaar;
- Meest recente data beschikbaar;
- Vereenvoudigt het samenwerken met andere partijen zoals de aannemer;
- Gegevens zijn achteraf gemakkelijk aan te passen;
- Gebruiksvriendelijk.

De GIS-database is overdraagbaar naar de opdrachtgever via een uitwisselbaar bestandsformat. Dit is zowel in ArcGIS te gebruiken als in andere beheersystemen die geënt zijn op ArcGIS. Daarnaast zijn de boomgegevens verwerkt in Excel waar gemakkelijk gefilterd kan worden op de verschillende beheersmaatregelen incl. urgentieniveau. Hierdoor beschikt het Rijksvastgoedbedrijf te allen tijde overzicht over de uit te voeren maatregelen van hun bomenbestand op Vliegkamp Valkenburg.