Schouwen Gemeente Voorst


In het voorjaar van 2021 heeft SmitsRinsma de opdracht gekregen om voor een periode van één jaar acht maal een schouw te verzorgen op beeldkwaliteit van het te onderhouden areaal in de gemeente Voorst, gelegen in de provincie Gelderland, nabij Apeldoorn en Zutphen. De gemeente Voorst bestaat uit een groot oppervlak (ca. 12.650 hectare) met 20 dorpen en buurtschappen. In deze dorpen zijn zowel historische als moderne dorpskernen gesitueerd.

Het te beoordelen terreinonderhoud bestaat uit verhardingen, beplantingen en gazons. De beoordeling van het terreinonderhoud vindt plaats volgens de meetmethoden uit de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2018 (KOR2018). Een meetmethode waar wij als SmitsRinsma met regelmaat mee werken.

Binnen het te beoordelen areaal zijn ook twee begraafplaatsen gesitueerd die aangelegd zijn aan het einde van de 19e eeuw. Het historische groene karakter van de begraafplaatsen geeft een andere betekenis aan schouwen op beeldkwaliteit. Er is meer ruimte voor de ecologische waarden en onderdelen, zoals grasvelden, worden bewust extensiever beheerd voor een natuurlijkere uitstraling. Het terreinonderhoud is zichtbaar maatwerk op deze wijze.

De schouwen worden uitgevoerd in opdracht van DonkerGroep die sinds januari 2021 het onderhoud uitvoert in de gemeente. Door de inzet van SmitsRinsma wordt er voor Donkergroen en de gemeente Voorst een onafhankelijke kwaliteitsbeoordeling verricht op het terreinonderhoud.

DonkerGroen draagt bij aan het duurzame karakter van de gemeente door het gehele onderhoud uit te voeren met elektrisch materieel. Dit betekent dat er met elektrische zitmaaiers, elektrische kettingzagen en elektrische auto’s wordt gewerkt. Daarnaast wordt er gewerkt met een hoog percentage Social Return On Investment (SROI), wat tevens een onderdeel was van de gunningscriteria.