Openbaar Register Directievoerders


Al sinds de oprichting van SmitsRinsma houden wij toezicht op - en voeren directie over de uitvoering van projecten in de buitenruimte. De kennis van de wetgeving, de RAW systematiek en de UAV is hierbij een must. Om deze kennis aan te tonen heeft onze fulltime directievoerder/toezichthouder de opleiding “Directievoering UAV voor de GWW” van het CROW gevolgd en met een mooi cijfer succesvol afgerond. Ze is nu opgenomen in het “Openbaar Register Gediplomeerde Directievoerders” met diplomanummer 2020-01181. Een bevestiging voor de deskundigheid waarmee wij opereren. Marieke, proficiat!

Kennis en kunde is belangrijk, maar directievoering en toezicht valt en staat bij een goede communicatie. Een open, eerlijke en geïnteresseerde houding ten opzichte van opdrachtgever, aannemers, architecten en belanghebbenden blijft bij dit type werk van wezenlijk belang. Dat zijn de drie aspecten waar wij voor staan. Daarbij is elk project anders en vraagt ook om een persoonlijke benadering. Met onze kennis en vaardigheden kunnen wij voor elk project maatwerk bieden.