Ontwikkeling ‘The Pulse’


Gemeente Amsterdam heeft ‘The Pulse’ van VORM Ontwikkeling geselecteerd als winnend concept in de selectieprocedure voor een nieuw gebouw van circa 56.000 m2 op het nu nog braakliggende terrein tussen de A10 en de sportvelden van SC Buitenveldert in Zuidas.

In het gebouw wordt wonen en werken gecombineerd met openbare voorzieningen, waaronder een bioscoop. Amsterdam heeft hoge eisen gesteld aan de kwaliteit van de woningen, circulariteit, duurzaamheid, stadsnatuur, mobiliteit en openbare voorzieningen. Het winnende concept voldoet aan deze eisen.

DELVA Landscape Architecture & Urbanism heeft het voorlopig- en definitief ontwerp van de openbare ruimte verzorgd. Gebruik, biodiversiteit en water vormen de drie hoofdthema’s voor het landschappelijk ontwerp. Deze thema’s vormen een samenhangend geheel en leggen bovendien een verbinding met het economische model van The Pulse.

Met als uitschieter het spectaculaire stadsbos op 35 meter hoogte tussen de twee torens. Een plek waar de mens te gast is in een stuk natuur. Het creëert het altijd blijvende stuk groen binnen het ensemble. Het bos zorgt voor het reduceren van hitte, is water adaptief en creëert qua schaal echt een bijdrage aan de biodiversiteit binnen dit hoog stedelijk gebied.

SmitsRinsma ondersteunt hierin VORM Ontwikkeling en DELVA in het opstellen van bouwkostenramingen, de technische uitwerking van het ontwerp, het adviseren met betrekking tot de daktuintechniek, de afstemming tussen de diverse teamleden voor de uitwerking van het landschappelijke ontwerp en het vormgeven van de Rainproof voorwaarden en het voldoen aan de geldende BREEAM-credits (POL 6, WAT 6, etc.).

Groen als onlosmakelijk onderdeel binnen het gehele concept. Het ontwerp, inclusief het stadsbos, wordt vanaf maart 2021 door SmitsRinsma verder uitgewerkt naar een TO in afstemming met VORM Bouw, DELVA en de daktuinaannemer. Een mooie stap in de richting van de realisatie!