Hoofdstation Groningen


Het monumentale stationsgebouw van Groningen wordt de komende jaren verbouwd.
Het project wordt gerealiseerd in opdracht van ProRail, de provincie Groningen en de gemeente Groningen. Het team van voorkeursaanbieder Strukton bestaat naast Koen van Velsen architecten uit o.m. RHDHV, Robert Jan Vos, TAK architecten en kunstenaar Gabriel Lester.

SmitsRinsma is al tijdens de tenderfase betrokken geraakt bij dit vraagstuk en wij hebben vervolgens geadviseerd in de beplantingskeuze en groeiplaatsverbeteringen. In 2020 hebben wij het integrale groenplan van het Hoofdstation Groningen afgerond in de ontwerpnota “Groenplan”.

De vergroening van het Hoofdstation vindt plaats op de diverse locaties. Onder andere worden het busperron, het perronplein, de busonderdoorgang en de treinperrons vergroend.
Groen versterkt het verblijfsklimaat en is essentieel voor de kwaliteit en de uitstraling van het vernieuwde station. Bij de uitwerking van de beplanting is kritisch gekeken naar het gebruik van de ruimte, de benodigde ondergrondse voorzieningen, maar ook naar het toekomstige onderhoud. Het onderhoud moet veilig kunnen plaatsvinden, geen overlast geven en extensief van aard zijn.

Op het station zijn de nieuwe perronkappen geïnspireerd op de oude perronkappen. De kappen krijgen een duurzame invulling met grasvegetaties. Deze daken verbeteren het leefklimaat in de omgeving doordat de opwarming van de locatie wordt beperkt. 

De verbouwing van het hoofdstation Groningen wordt in 2023 afgerond.