Glamping Koninklijke Burgers’ Zoo


Een BomenEffectAnalyse uitvoeren in het bos met het gebrul van de leeuwen en met uitzicht op de chimpansees.

Sinds 2021 is het mogelijk om in het zomerseizoen te kamperen in de dierentuin van de Koninklijke Burgers’ Zoo te Arnhem. In de dierentuin is een pop-up camping georganiseerd. Hier zijn 25 luxe kampeertenten geplaatst en het campingterrein heeft een heuse festivalsfeer. Naast de kampeerplekken is er een ook een parkeerterrein van puinverharding in het bos aangelegd. De camping inclusief het parkeerterrein is ontworpen door Firmabart.

SmitsRinsma heeft een BomenEffectAnalyse (BEA) geschreven ten behoeve van de aanleg van de tijdelijke parkeerplaats. Het betreft het realiseren van ca. 30 parkeerplekken inclusief rijbaan. Deze parkeerplaats wordt vervolgens in oktober 2021 weer verwijderd. Het geschreven advies omvat richtlijnen ten behoeve van de aanleg, het onderhouden en het verwijderen van het parkeerterrein. Het belangrijkste uitgangspunt is dat er geen bomen gekapt hoeven te worden en dat er ook geen schade zal worden aangericht aan de bomen.

Om tot een gedegen advies te komen heeft SmitsRinsma in april een beoordeling van het terrein uitgevoerd. Tijdens deze beoordeling is gekeken of het toekomstige parkeerterrein aangelegd kan worden zonder schade aan te richten aan het bestaande bomenbestand. Hiervoor is een conditiebepaling uitgevoerd van het bomenbestand, is de ondergrondse situatie inzichtelijk gemaakt en is het ontwerp beoordeeld. Om inzicht te krijgen in het toekomstige ontwerp van het parkeerterrein inclusief rijbanen is het ontwerp in het veld uitgezet. Hierdoor werd direct duidelijk waar de knelpunten zich bevonden, welke afstand tussen de bomen en het ontwerp mogelijk is en waar het ontwerp eventueel aangepast diende te worden.

Ondertussen is het parkeerterrein aangelegd en zijn de eerste campinggasten al gearriveerd. De puinverharding is op een drukspreidend geotextiel van Joosten Kunststoffen geplaatst. Daarnaast is bestaand dood hout hergebruikt als varkensrug aan de koppen van parkeervakken. Het parkeerterrein voldoet volledig aan de eisen van de CROW en heeft een natuurlijke uitstraling die aansluit bij de glamping.

Het uiteindelijke doel van de camping is om het campingterrein op een betere manier achter te laten en zo bij te dragen aan de verrijking van het landschappelijke raamwerk van het park. Dit zal worden gerealiseerd door het leveren van maatwerk op locatie en door zorgvuldig om te gaan met de huidige natuurlijke inrichting.