Erasmus MC beheercontract


Erasmus MC Beheercontract
Beheren op hoogte.

Het Erasmus MC is één van de zeven universitaire medische centra van Nederland, gelegen te Rotterdam. Het ziekenhuis bestaat uit diverse gebouwen die middels loopbruggen en corridors aan elkaar verbonden zijn. Daarbij is het onderhoud belegd bij verschillende marktpartijen. Om een uniform beeld op het terreinonderhoud te verkrijgen ontstond de vraag om beheertekeningen en een integraal onderhoudscontract op te stellen. SmitsRinsma heeft hiervoor de benodigde stukken mogen opstellen zodat het Erasmus MC hiermee een Openbare Europese aanbesteding kan starten.

Het terrein van Erasmus MC is in totaal 16 hectare groot, waaruit 7 hectare terreinonderhoud op maaiveldniveau bestaat. In het kader van duurzaamheid en het toevoegen van groen op hoogte heeft het Erasmus reeds diverse daktuinen aangelegd. Ook deze tuinen behoren tot de onderhoudsopgave. Ondertussen beslaat dit een oppervlak van 2,6 hectare. Dit betreffen zowel Sedum-daken als enkele volledig ingerichte intensieve daktuinen met terrassen.

Het Erasmus MC beschikte nog niet over beheertekeningen. In juli 2021 heeft SmitsRinsma het volledige terrein van het ziekenhuis geïnventariseerd en in AutoCAD verwerkt. Vervolgens is er een werkomschrijving inclusief begroting opgesteld voor zowel het daktuinonderhoud als het onderhoud op maaiveldniveau. De werkomschrijving is opgesteld op basis van frequenties.

Dit najaar zullen wij het Erasmus nog ondersteunen middels de uitvoeringsbegeleiding van het huidige terreinonderhoud. Dit om een uniforme aanvangssituatie te krijgen voor het nieuwe contract. Dit zal zich vormen in het uitvoeren van schouwrondes inclusief advisering naar de opdrachtgever. Op deze manier krijgt het Erasmus MC meer grip op het terreinonderhoud.