Distributiepompstation Eenrum gerenoveerd


Het distributiepompstation (DPS) van Waterbedrijf Groningen in Eenrum is klaar voor de toekomst! In de periode van november 2020 t/m maart 2021 is het station in Eenrum gerenoveerd. Gedurende een periode van vijf maanden zijn alle installaties vervangen, heeft het gebouw een upgrade gehad en is het gehele terrein gerenoveerd. SmitsRinsma heeft voor de terreinrenovatie een visie opgesteld en het waterbedrijf ondersteund tijdens de uitvoeringsvoorbereidingsfase en de uitvoering.

De grootste uitdaging van het project werd gekenmerkt door het kritische tijdspad waarbinnen de werkzaamheden van alle disciplines integraal uitgevoerd moesten worden. De gegeven opleverdatum (medio maart) kende daarin geen ruimte voor uitloop, gezien de maximale periode waarin dit station buiten gebruik kon worden gesteld. Dit vanwege haar functie in de drinkwatervoorziening en de leveringszekerheid van drinkwater in de omgeving. Om deze uitdaging aan te kunnen gaan, koos het waterbedrijf er bewust voor om zowel de voorbereiding, als de uitvoering integraal te benaderen. Voor de voorbereidingsfase is daartoe een adviseursteam samengesteld bestaande uit Team 4 Architecten, Bureau 1232 (installatieconcepten), Dijkhuis ingenieurs (constructeur) en SmitsRinsma (advies terreinontwerp). Daarbij hebben wij ook de procesbegeleiding gedaan rondom het thema ecologie. Voor de inhoudelijke expertise is op dit onderdeel Regelink Ecologie ingeschakeld. Vervolgens heeft de uitvoering plaatsgevonden binnen een bouwteam. Daarbij zijn de terreinwerkzaamheden uitgevoerd door Donkergroen Groningen in opdracht van de bouwkundige aannemer Friso Civiel B.V. Tijdens de uitvoeringsperiode zijn de adviseurs nauw betrokken gebleven in het proces.

Duurzame keuzes
Voor het terrein was het uitgangspunt een toekomstbestendige situatie met een verhoogde biodiversiteitswaarde en een bijdrage aan verduurzaming. Groot onderhoud gaat hierbij gepaard met het verwezenlijken van de duurzaamheidsambities. Via diverse onderdelen is hier concreet invulling aangegeven. Zo is het hemelwater van het gebouw afgekoppeld van de riolering en wordt dit opgevangen in een retentievoorziening. De aanwezigheid van een retentievoorziening, die faciliteert in een wisselend nat/droog milieu, vergroot eveneens de biodiversiteit. Een diversiteit aan natuurwaarden wordt verder verstrekt door verschillende kruidenmengsels die zijn toegepast, borders met vaste planten en een gecreëerde overgang van zoom-mantel-kern in de singel die het terrein omkadert. Daarbij is tijdens de dunning (selectieve kapping) rekening gehouden met ecologisch waardevolle bomen en is er bewust een aanbod van ‘staand dood hout’ gecreëerd door minder vitale Essen te ringen. De duurzaamheidsambities van Waterbedrijf Groningen komen onder meer terug in het terrein door de inpassing van 130 zonnepanelen. Ook is er een voorziening aangebracht om elektrische voertuigen op te laden. De volledige renovatie van Eenrum had dan ook als insteek: slim en innovatief renoveren, met oog voor duurzaamheid en de toekomst, zodat Waterbedrijf Groningen kan blijven voorzien in een goede betrouwbare watervoorziening, tegen zo laag mogelijke kosten. Locatie Eenrum is inmiddels als ‘DPS van de toekomst’ nu klaar om weer een actieve bijdrage te leveren in de watervoorziening voor de regio noordwest-Groningen.