Circulaire renovatie pompstation


Drinkwaterproductielocatie Sellingen van Waterbedrijf Groningen heeft een volledige renovatie ondergaan! In de afgelopen maanden is zowel het hoofdpompgebouw als het direct-omliggende terrein aangepakt. SmitsRinsma heeft voor de terreinrenovatie een visie opgesteld en het Waterbedrijf ondersteunt tijdens de uitvoeringsvoorbereidingsfase en de uitvoering.

Afgestemd op de toekomstige behoefte en werkwijze is een deel van het pompgebouw gesloopt. Daarnaast is het bestaande deel op alle vlakken volledig gemoderniseerd. Centraal uitgangspunt voor alles was circulariteit. Dit komt niet alleen terug in de bouwkundige renovatie, maar hier is ook slim op ingespeeld met de herinrichting van het terrein. Daarbij is een slimme combinatie gezocht met de bouwkundig sloopwerkzaamheden.

Door de gedeeltelijke sloop ontstond een functioneel in te richten ruimte als onderdeel van het terrein. Om de oorspronkelijk contouren van het gebouw terug te laten komen is ervoor gekozen om dit gehele terreindeel te verlagen. Dit gaf de mogelijkheid om te werken met een gesloten grondbalans. De uiteindelijk geboden meerwaarde is de retentievoorziening die hiermee is gecreëerd is. Hiermee is het volledige dakoppervlak van het bestaande gebouw afgekoppeld van het rioolstelsel en kan hemelwater lokaal infiltreren. Vanuit de circulaire gedachte zijn de betonnen dakranden ingezet als keerwanden in het terrein, deze accentueren de voormalige gevellijn van het gebouw.

Het werken met een gesloten kringloop is verder ingevuld door het hergebruiken van schoorsteenelementen als plantenbakken. Door de algehele verduurzaming van het pand, waaronder ook de energievoorziening, deden deze geen dienst meer. Ook zijn bestratingsmaterialen hergebruikt en is gerooide beplanting verwerkt tot houtsnippers die vervolgens zijn toegepast in een looppad. Ook zijn waardevolle terreinelementen waar mogelijk behouden. Zo vormen de al decennia oude zuilvormige Taxussen een mooi contrast met de nieuw aangebrachte beplanting.

Voor een transparante uitstraling van het gebouw, ingebed in een groene omgeving, is gekozen voor de toepassing van het vaste planten Prairie Garden concept van Lageschaar Vaste Planten uit Aalten. Het mengsel is geselecteerd op de zanderige/droge bodem en extensieve onderhoudskarakteristiek van deze locatie. Het sortiment is qua bloeikleur en hoogte afgestemd op het gebouw en herbergt de bedrijfskleuren van Waterbedrijf Groningen. De doorlopende bloei is daarin gedurende een lange periode een drachtbron voor de diverse aanwezige solitaire bijensoorten op deze locatie; goed voor de natuur en biodiversiteit. Op diverse fronten is het circulair handelen dan ook goed uit de verf gekomen! Van hout, steen, puin tot en met de terrein- en tuininrichting, van schoorsteen tot bloembak!

De bouwkundige werkzaamheden zijn uitgevoerd door Bouwbedrijf Kooi uit Appingedam. Voor het terreindeel is door hen samengewerkt met Aannemingsbedrijf Vedder uit Eext.