Stadspark Leerdam


In de kern van Leerdam ligt een klein bos omringd door water, bedrijvigheid en woningen. Tussen de Glasblazerij op de Zuidwal, de jachthaven van WSV De oude Horn en de wijk Varsseveld wordt het nu in de volksmond genoemde ‘drollenbos’ omgetoverd tot een stralend groen stadspark.

Het park is onderdeel van de Glasroute, een verbinding tussen het Nationaal Glasmuseum en de stad. ”Beoogd effect van de aanleg van het stadspark Leerdam is dat Leerdam Glasstad een nieuwe toeristische impuls krijgt en dat de inwoners van de gemeente Vijfheerenlanden de beschikking krijgen over een mooi, veilig en openbaar park in hartje centrum van de kern Leerdam’’, schrijft burgemeester Jan Pieter Lokker aan de gemeenteraad.

Feddes/Olthof Landschapsarchitecten heeft het ontwerp in overeenstemming met omwonenden opgesteld. Aan SmitsRinsma de taak om de uitvoeringsvoorbereiding te verzorgen. Na een grondige analyse van de beschikbare stukken stellen we de bestektekeningen op. Hierin wordt het bestaande terrein volledig in kaart gebracht, en wordt het ontwerp volledig met alle materiaalaanduidingen, belangrijkste maten en peilen ingetekend. Waar nodig, worden details en profielen uitgewerkt ter ondersteuning in de uitvoering.

Vervolgens wordt het bestek (RAW-systematiek) opgesteld incl. de onderhoudswerkzaamheden voor het 1e jaar. Hiermee wordt een optimale aansluiting gevormd tussen de oplevering, het aanslaan van de beplanting en de overdracht naar de afdeling beheer en onderhoud.

De verwachting is dat de realisatie eind 2020 zal starten.

ontwerpafbeeldingen van Feddes/Olthof Landschapsarchitecten