SmitsRinsma werkt door ten tijde van de COVID-19 crisis


Het coronavirus houdt ons land en daarmee ook onze branche in de greep.

Dit heeft het effect gehad dat de afgelopen week diverse versnelde veranderingen hebben plaatsgevonden, welke invloed hebben op onze dagelijkse gang van zaken doen.

De veiligheid en gezondheid van onze medewerkers, opdrachtgevers en partners hebben onze hoogste prioriteit. Dit proberen wij te waarborgen door o.a. het opvolgen van de adviezen van het RIVM en onze werkwijze aan te passen, zoals bijv. thuiswerken, telefonisch en digitaal overleggen, het zoveel mogelijk beperken van contactmomenten en uiteraard het bieden van een gezonde en veilige werkomgeving.

In principe zijn al onze medewerkers werkzaam en zijn uw contactpersonen bij ons gewoon bereikbaar. De komende periode werken we dan ook door en doen we er alles aan om onze gezamenlijke projecten normaal te laten verlopen en om onze deadlines te behalen.

Mocht u hier vragen over hebben, stel ze dan aan uw contactpersoon. Samen dienen we deze tijden te doorlopen en onze gezamenlijke doelen te behalen.

Mochten wij wijzigingen in onze dienstverlening moeten uitvoeren als gevolg van nieuwe ontwikkelingen m.b.t. het COVID-19 virus, dan laten wij u dit tijdig weten.