Schieveste


Een fantastisch en omvangrijk project waar SmitsRinsma aan mee mag werken: Schieveste Schiedam.

In de eerste helft van 2020 is het bestemmingsplan voor Schieveste te Schiedam opgesteld. Met dit bestemmingsplan wordt de basis gelegd voor de ontwikkeling van de nieuwbouwwijk Schieveste. In december 2018 werd de overeenkomst voor de grondreservering voor Schieveste getekend tussen Gemeente Schiedam en Ontwikkelcombinatie Schieveste, een samenwerkingsverband van Dura Vermeer, Synchroon, Van Omme & De Groot en VolkerWessels Vastgoed.

Het planvoorstel omvat een programma van ruim 300.000 m2 programma, waarvan een klein deel bestaande gebouwen betreft. De nieuwbouw bestaat uit wonen (3000+ eenheden), kantoren, voorzieningen in de onderste twee lagen en ruimte voor deelmobiliteit en fiets- en autoparkeren.
Het ruimtelijk ontwerp (masterplan) is opgesteld door DELVA-Landscape-Architecture-Urbanism en Kuiper Compagnons. Er ontstaat een bijzonder, groen en rustig binnengebied, genaamd de ‘enfilade’, dat ontwikkeld wordt met een boulevard die van de Schie tot ter hoogte van de Rotterdamse volkstuinen loopt.

SmitsRinsma is als gevolg van de goede samenwerking met DELVA-Landscape-Architecture-Urbanism betrokken geraakt bij het project in deze fase door mee te werken op het gebied van diverse aspecten die cruciaal zijn om inzichtelijk te krijgen in het beginstadium van het project. Denk hierbij aan waterhuishouding, ondergrondse voorzieningen, financiën, verticaalgroen, daktuintechniek, waterberging en mogelijkheden m.b.t. diverse duurzaamheidsaspecten.

Visualisaties: DELVA-Landscape-Architecture-Urbanism

Voor meer informatie zie: www.nieuwbouwschieveste.nl/